index →

Božská Harmónia, 2010

Božská Harmónia je zvuková intervencia do verejného priestoru - môj záverečný bakalársky projekt. V práci sa dotýka okruhov ako je determinizmus a kolektívne vedomie.

2010, in Art works