index →

Kokoon, 2011

Implementácia technológii do silikónových objektov. Vytvorenie interaktívny jednotiek schopných zaznamenávať realitu okolo nich, pričom ich reakcie sú podmienene jednoduchou logikou zostavenou v programe puredata. Žiaľ technika je nevyspytateľne jemná v dôsledku čoho sa kokoon nedožil inštalácii. Počas prieskumu mu bol urobený kár s príslušnými poctami a náležitosťami.

2011, in Art works