Biela Noc / Nuit Blanche

in Artycok.tv, 2011

Veronika Šramatyová

in Artycok.tv, 2011

HOME EDITION

in Artycok.tv, 2011Artycok.tv

Arty?ok.TV [mezinárodní výzkum, publikace a archiv sou?asného výtvarného um?ní] je v?decko-výzkumné pracovišt?, které monitoruje mladé autory sou?asného výtvarného um?ní v mezinárodním kontextu. Audiovizuální záznamy jsou publikovány a voln? ší?itelné na internetové platform? http://artycok.tv. Živý archiv p?edevším nabízí uživatel?m možnost sledovat kvalitu místních výtvarných scén a poskytuje možnost pochopení r?zných specifik tvorby a p?ístup?.