index →

OC Chodov, 2016

Pre prezentačný event novo zrekonštruovaného OC Chodov sme vytvorili živú performance, ktorá kombinuje videomapping a pohyb. Dve tanečníčky reprezentujú dva princípy, ktoré sa navzájom popierajú a snažia sa zaujať dominantné postavenie v ich vzťahu. Ich vzájomné pôsobenie nie je iba dekonštrukciou tej opačnej, ale ich vzájomné vplývanie vytvára nové konštrukty. Rovnako ako vznik novej architektúry OC Chodov, ktorá kombinuje predchádzajúcu a novú budovu.

klient: Slavica Production
art directing : Erik Bartoš
choreografia : Milan Odstrčil, Vaclav Kovař
zvukový dizajn: Martin Fačkovec
animacia 2D/3D: Erik Bartoš

2016, in Video Mapping